Harmonogram Działań Towarzyszących

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem działań towarzyszących POPŻ Podprogram 2021 Plus. W ramach działań towarzyszących przprowadzono: Harmonogram Działań Towarzyszących Dziękujemy placówkom (OPL) za aktywne zaangażowanie w organizację warsztatów.

Zapytanie ofertowe 2/2023/C

Zapraszamy do składania ofert przewoźników w ramach projektu „Organizacja wypoczynku letniego w formie kolonii w 2023 roku z programem promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej, dla dzieci rolników objętych rolniczym systemem ubezpieczenia społecznego, …

Program Pomocy Postpenitencjarnej ”KOŁOWROTEK”

Caritas Diecezji Łomżyńskiej realizuje Program Pomocy Postpenitencjarnej ”KOŁOWROTEK”. W Programie mogą wziąć udział osoby opuszczające Zakłady Karne i Areszty Śledcze z terenu Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Olsztynie (maksymalnie 3 miesiące od dnia …

Zapytanie ofertowe nr 1/2023/C

data publikacji zapytania: 05.04.2023 r. Caritas Diecezji Łomżyńskiej stosując zasadę konkurencyjności, zaprasza do złożenia oferty w celu wyłonienia Wykonawcy na usługę przeprowadzenia kursu na prawo jazdy kat. B, C, D …

Poszukujemy specjalistów

W związku z realizacją Programu Pomocy Postpenitencjarnej ”KOŁOWROTEK” w zakresie Udzielaniapomocy osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych orazosobom im najbliższym Caritas Diecezji Łomżyńskiej poszukuje osób do …

”ŻYWNOŚCIOWY SOS”

Caritas Diecezji Łomżyńskiej zakwalifikowała się do programu Fundacji Biedronki „Żywnościowy SOS”. Jego celem jest wzmocnienie instytucji oferujących pomoc żywnościową lub schronienie najbardziej potrzebującym, tak by podmioty te miały większe możliwości …