Kategoria: Podprogram 2021 Plus

Ankieta zgłoszeniowa – Podprogram 2021 PLUS

Rozpoczynamy realizację POPŻ Podprogram 2021 PLUS. Pierwszym krokiem każdej organizacji partnerskiej (OPL), która będzie odbierać żywność, jest złożenie do Caritas (OPR) wypełnionej ankiety– wniosku zgłoszeniowego z podaniem liczby planowanych podopiecznych […]...