Program Pomocy Postpenitencjarnej ”KOŁOWROTEK”

Caritas Diecezji Łomżyńskiej realizuje Program Pomocy Postpenitencjarnej ”KOŁOWROTEK”. W Programie mogą wziąć udział osoby opuszczające Zakłady Karne i Areszty Śledcze z terenu Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Olsztynie (maksymalnie 3 miesiące od dnia …

Poszukujemy specjalistów

W związku z realizacją Programu Pomocy Postpenitencjarnej ”KOŁOWROTEK” w zakresie Udzielaniapomocy osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych orazosobom im najbliższym Caritas Diecezji Łomżyńskiej poszukuje osób do …