Program Pomocy Postpenitencjarnej ”KOŁOWROTEK”

Caritas Diecezji Łomżyńskiej realizuje Program Pomocy Postpenitencjarnej ”KOŁOWROTEK”. W Programie mogą wziąć udział osoby opuszczające Zakłady Karne i Areszty Śledcze z terenu Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Olsztynie (maksymalnie 3 miesiące od dnia …

Olimpiada DOBRA

Zapraszamy na FESTYN RODZINNY CARITAS „Z pudełkiem szczęścia” w dniu 03.06.2023 r.                        Miejsce spotkania:  Ośrodek „CARITAS BLIŹNIM”, 18-414 Nowogród, Ptaki 121, województwo podlaskie Ramowy program spotkania: 08.30 – 08.45 …

Zapytanie ofertowe nr 1/2023/C

data publikacji zapytania: 05.04.2023 r. Caritas Diecezji Łomżyńskiej stosując zasadę konkurencyjności, zaprasza do złożenia oferty w celu wyłonienia Wykonawcy na usługę przeprowadzenia kursu na prawo jazdy kat. B, C, D …

DZIEŃ DOBRA 2023

Dzień Dobra to radosne święto pomagania – wyjątkowy czas dla wolontariuszy i wszystkich, którzy uczestniczą w dziełach miłosierdzia Caritas! To dzień, w którym szczególnie dostrzegamy, że dobro jest w nas, …