Caritas Diecezji Łomżyńskiej

Ks. kan. dr Andrzej Mikucki

Dyrektor Caritas Diecezji Łomżyńskiej

Ks. mgr lic. Marcin Loba

Z-ca dyrektora Caritas Diecezji Łomżyńskiej

18-400 Łomża
ul. Rybaki 1

tel.: +48 (86) 216 29 38
tel.: +48 (86) 216 29 92
PZC, SKC, Kolonie w. 32

NIP: 718-14-58-550
REGON: 040 102 838

BS Łomża
25 8757 0001 0001 6766 2000 0010