WIELKAMOC DOBRA

Białe, oszlifowane, pięknie zapakowane baranki i sumiennie wykonane przez osadzonych z Oddział Zewnętrzny w Grądach-Woniecku Zakładu Karnego w Czerwonym Borze trafiły do centrali Caritas z prawdziwą misją! POMAGAĆ! Nasze owieczki …

Poszukujemy specjalistów

W związku z realizacją Programu Pomocy Postpenitencjarnej ”KOŁOWROTEK” w zakresie Udzielaniapomocy osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych orazosobom im najbliższym Caritas Diecezji Łomżyńskiej poszukuje osób do …

”ŻYWNOŚCIOWY SOS”

Caritas Diecezji Łomżyńskiej zakwalifikowała się do programu Fundacji Biedronki „Żywnościowy SOS”. Jego celem jest wzmocnienie instytucji oferujących pomoc żywnościową lub schronienie najbardziej potrzebującym, tak by podmioty te miały większe możliwości …

Pocztówka na ZDROWIE!

XXXI Światowy Dzień Chorego: 11.02.2023 r. – 02.01–11.02.2023r.: „Pocztówka na ZDROWIE” – piękne i wyjątkowe, własnoręcznie wykonane kartki z autorskimi życzeniami z okazji Światowego Dnia Chorego dzieci i młodzież ze …

FERIE 2023 LEGO ART

Zimowe warsztaty ”LEGO-ART”: Projektant Bezpieczeństwa, Budowniczy Zdrowia, Konstruktor Zabawy „Wypoczynek zimowy dla dzieci i młodzieży w 2023 r. został dofinansowany z Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w kwocie 900,00 zł …

Podprogram 2021 Plus- Dokumentacja

Od dnia 15 maja 2023 r. kryterium dochodowe uprawniające do pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – Podprogram 2021 Plus wynosi 235% kryterium dochodowego określonego w ustawie o …