Poszukujemy specjalistów

Loading

W związku z realizacją Programu Pomocy Postpenitencjarnej ”KOŁOWROTEK” w zakresie Udzielania
pomocy osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz
osobom im najbliższym Caritas Diecezji Łomżyńskiej poszukuje osób do przeprowadzenia zajęć:

  1. Doradca zawodowy w Programie Pomocy Postpenitencjarnej ‘’KOŁOWROTEK’’– Grupowe spotkanie z doradcą zawodowym dla 50 osób
  2. Prawnik w Programie Pomocy Postpenitencjarnej ‘’KOŁOWROTEK’’– Indywidualne spotkanie z prawnikiem dla 20 osób
  3. Specjalista ds. resocjalizacji w Programie Pomocy Postpenitencjarnej ‘’KOŁOWROTEK’’– Grupowe spotkania ze specjalistą ds. resocjalizacji dla 50 osób
  4. Psycholog w Programie Pomocy Postpenitencjarnej ‘’KOŁOWROTEK’’– Indywidualne spotkania z psychologiem dla 20 osób

Osoby zainteresowane prosimy o złożenie podania oraz dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe w zakresie pracy z osobami osadzonymi oraz opuszczającymi Zakłady Karne do 11.04.2023 r, osobiście (siedziba CDŁ, ul. Rybaki 1, 18-400 Łomża), listownie lub drogą email: caritaslomzaa@gmail.com

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi osobami. Dodatkowe pytania: 602 265 563

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *