FEPŻ 2021-2027- Podprogram 2023

Loading

Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027  współfinasowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus 

Podprogram 2023 

Program realizowany jest w okresie od dnia wyjścia Wytycznych Instytucji Zarządzającej do Podprogramu 2023, a wiec do 8 września 2023 r. do listopada 2024 r.  

  • Dostawy artykułów spożywczych do Caritas Diecezji Łomżyńskiej rozpoczną się 06.06.2024 r., pierwsze odbiory produktów zaczniemy 14.06.2024 r.
  • W okresie od wyjścia Wytycznych IZ umożliwiono przekazywanie produktów z darowizn osobom zakwalifikowanym do Podprogramu 2023, 
  • Ponadto w ramach Podprogramu od momentu wyjścia Wytycznych IZ prowadzone są działania na rzecz włączenia społecznego osób zakwalifikowanych do udziału w FEPŻ – Podprogram 2023 

Źródło finansowania: 90% środki europejskie – Europejski Fundusz Społeczny Plus i 10% budżet krajowy 

Program realizowany pod nadzorem Instytucji Zarządzającej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej oraz Instytucji Wdrażającej Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

W dniu 29.05.2024 Caritas Diecezji Łomżyńskiej (OPR) podpisało umowę z Caritas Polska (OPO)  na realizację dystrybucji żywności oraz działań towarzyszących dla 14 000 osób na terenie naszej diecezji. Dzięki współpracy z ponad 50 Organizacjami Partnerskimi Lokalnymi (OPL) wydamy paczki żywnościowe zawierające m.in. mleko, olej, cukier, makaron, dżem czy kaszę jęczmienną. 

Cel programu: 

Przeciwdziałanie deprywacji materialnej przez udzielanie pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym oraz zapewnianie środków towarzyszących, wspierających ich włączenie społeczne.  

Odbiorcy Programu

Z pomocy żywnościowej w ramach Podprogramu 2023 mogą skorzystać osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 poz. 901 i 1693) i których dochód nie przekracza 265% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 2.056,40 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1.590,00 zł dla osoby w rodzinie.

Przewidziane efekty i rezultaty: 

Zmniejszenie deprywacji materialnej osób najbardziej potrzebujących oraz ich włączenie społeczne poprzez realizację wspierających środków towarzyszących, których harmonogram znajdzie się na stronie internetowej OPR. 

Zapisy na odbiór towaru pod nr telefonu 602 265 563.

Więcej informacji na temat Programu znajdą Państwo na stronach;

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *