”ŻYWNOŚCIOWY SOS”

Loading

Caritas Diecezji Łomżyńskiej zakwalifikowała się do programu Fundacji Biedronki „Żywnościowy SOS”. Jego celem jest wzmocnienie instytucji oferujących pomoc żywnościową lub schronienie najbardziej potrzebującym, tak by podmioty te miały większe możliwości udzielania wsparcia w czasie kryzysu.

Program „Żywnościowy SOS” jest skierowany m.in. do fundacji i stowarzyszeń wspierających najbardziej wrażliwe grupy społeczne – osoby dotknięte ubóstwem, chorobą i niepełnosprawnością, w kryzysie bezdomności, ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych.

Dzięki udziałowi w programie możliwy był zakup żywności do Ośrodków zbiorowego zakwaterowania, jadłodajni czy świetlic socjoterapeutycznych.

Czas realizacji programu: listopad 2022 – kwiecień 2023 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *