Zapytanie Ofertowe 2/2022/C- rozstrzygnięte

Loading

Caritas Diecezji Łomżyńskiej stosując zasadę konkurencyjności, zaprasza do złożenia oferty w celu wyłonienia Wykonawcy na usługę przewozu dzieci i młodzieży w ramach wypoczynku wakacyjnego w 2022 roku.

Nazwa i adres Zamawiającego
Caritas Diecezji Łomżyńskiej ul Rybaki 1, 18-400 Łomża
NIP: 7181458550, REGON: 040 102 838, strona internetowa: www.lomza.caritas.pl
Tel/fax: +48 862162938;
godziny urzędowania pn. – pt.: 7:30 ÷ 15:30,

Tryb udzielania zamówienia
Zamówienie udzielane jest w trybie postępowania ofertowego i ma na celu rozeznanie rynku w przedmiotowym zakresie oraz wybór najkorzystniejszej oferty. Po złożeniu ofert i ich weryfikacji przez Zamawiającego, Wykonawca zostanie wybrany w wyniku oceny dokonanej zgodnie z przyjętymi w niniejszym zapytaniu kryteriami oceny.

Miejsce realizacji
Usługa będzie realizowana na terenie województwa podlaskiego i mazowieckiego

Opis przedmiotu Zapytania Ofertowego
Przedmiotem zamówienia jest usługa przewozu dzieci i młodzieży z  opiekunami podczas wypoczynku wakacyjnego w  2022  – turnus około 250 x 7 turnusów = około 1750 osób.

Przedmiot zamówienia zakłada następujące trasy przewozu w tą i z powrotem podczas turnusu :

  • trasa I – Dowóz dzieci do/z miejsca wypoczynku: Ośrodek „CARITAS BLIŹNIM”, 18-414 Nowogród, Ptaki 121. Planowane punkty zbiórki: Łomża, Kadzidło, Przytuły, Ostrołęka, Zambrów, Wysokie Mazowieckie.
  • trasa II – Wycieczki autokarowe jednodniowe podczas wypoczynku:
  1. Ośrodek „CARITAS BLIŹNIM”, Ptaki 121 – Warszawa/ Ogród zoologiczny, Pałac Kultury i Nauki, Starówka
  2. Ośrodek „CARITAS BLIŹNIM”, Ptaki 121 – Ruciane Nida

Orientacyjna liczba kilometrów oszacowana przez Zamawiającego to 800 km/turnus/ 250 osób. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia przewożonym osobom bezpieczeństwa i higieny podczas transportu oraz świadczenia pomocy przy wsiadaniu i wysiadaniu. Środek transportu musi posiadać minimum 50 miejsc siedzących. Czas pracy kierowcy oraz postoju wliczony w cenę w ofercie.

Przewozy uczestników projektu mogą odbywać się wyłącznie środkami transportu spełniającymi wymaganiami techniczne określone w przepisach ustawy – Prawo  o ruchu drogowym ( Dz. U. 2017 r. poz. 1260 ze zm.) i innych przepisach związanych z przewozem osób, ustawa o transporcie drogowym (t.j. Dz. U z 2017 r. poz. 2200 ze zm.).                   

Termin realizacji zamówienia: czerwiec 2022– sierpień 2022,
Przewozy osób będą realizowane na podstawie przygotowanego przez Zamawiającego harmonogramu w uzgodnieniu z Wykonawcą.  

Wspólny słownik zamówień (CPV):
60112000-6 –usługi w zakresie publicznego transportu drogowego

PROTOKÓŁ Z POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO W PROCEDURZE ROZEZNANIA RYNKU

PEŁNA TREŚĆ ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *